澳门皇冠棋牌

Skip navigation
Ku ndodhemi

Misioni i OSBE-së në Kosovë

Pjesëmarrësit gjatë ndeshjes finale të Turneut të III-të të Basketbollit për të Rinj të Misionit të OSBE-së në Kosovë. Prishtinë, më 8 shtator 2018. (OSBE/Yllka Fetahaj) Detajet e fotografisë
Si një ndër pranitë më të mëdha në terren, Misioni organizon një varg aktivitetesh të ndryshme, duke filluar nga zhvillimi i institucioneve demokratike dhe pjesëmarrja qytetare në vendim-marrje, deri te promovimi i të drejtave të njeriut dhe sundimit të ligjit. Në veçanti angazhohet për mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve, monitorimin e gjyqësorit, reformën e qeverisjes lokale, dhe zhvillimin e institucioneve të pavarura, siç janë Institucioni i Avokatit të Popullit, Komisioni i Pavarur për Media, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Instituti Gjyqësor i Kosovës dhe Policia e Kosovës. Misioni monitoron punën e institucioneve dhe ndihmon fuqizimin e legjislacionit dhe të politikave që kanë të bëjnë me mbrojtjen e të drejtave të njeriut, anti-diskriminimin, lirinë e shprehjes, barazinë gjinore dhe luftën kundër krimit të organizuar.