澳门皇冠棋牌

Skip navigation
Gdje se nalazimo

Misija OEBS-a u Crnoj Gori

Misija OEBS-a u Crnoj Gori pruža pomoć zemlji-domaćinu u sprovođenju reformi i daljem jačanju demokratskog razvoja, u skladu sa OEBS-ovim obavezama i principima. U skladu sa svojim mandatom, Misija sarađuje sa institucijama na državnom i lokalnom nivou, organizacijama civilnog društva i medijima, u oblastima reforme izbornog sistema, parlamentarne reforme, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, reforme pravosuđa, reforme bezbjednosnog i sektora za sprovođenje zakona , jačanju ljudskih i manjinskih prava, jačanju profesionalizma u medijima, promovisanju ekonomskog razvoja, te zaštiti životne sredine.